SOSYAL SORUMLULUK REFERANSLARIMIZ

TEGV

Etkin Hızlı Okuma eğitimine katılarak Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na 10 TL bağış yapıyorsunuz.

DARUŞŞAFAKA

Daruşşafaka öğrencilerine Etkin Hızlı Okuma eğitimi verdik.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

Bursiyerlerine seminerler ve eğitimler veriyoruz.